Paslaugos teikėjas

UAB “Miško GNK”

Paslaugos teikėjas: UAB “Miško GNK”,

kodas 300584113    PVM kodas LT 1000 0253 4919

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  el.p. tarnyba@vvtat.lt; www.vvtat.lt